Xantelasma

Här kan du få mer information om hur vi behandlar Xantelasma- gulaktiga, upphöjda fläckar under huden. Behandlingen utförs av läkare under lokalbedövning.

Intresseanmälan

Xantelasma, xanthelasma palpebrarum, ses som gulaktiga, upphöjda fläckar under huden. Det är en relativt vanlig hudåkomma och kan placera sig på både övre ögonlocken och under ögonen i närheten av ögonvrån.

De gula fläckarna är kolesterolbildningar och är ingenting farligt, men kan vara nog så störande kosmetiskt – ibland även inverkande på synen då fettansamlingarna kan bli väldigt stora och hänga från övre ögonlocken. Beroende på hur omfattande Xantelasma du har, behövs det mellan 1–2 behandlingar. Resultatet vid borttagning av Xantelasma är permanent, såvida du ej lider av något sjukdomstillstånd som är obehandlat.

Behandlingen utförs av Dr Ingabritt Thorneus och vi använder endast laserkirurgi (erbiumlaser) vid denna behandling. Ingreppet sker under lokalbedövning och med ögonlins, besöket tar ca 1h.